De Nieuwe Ooster

Afbeelding De Nieuwe Ooster - Multi Uitvaartverzorging

De Nieuwe Ooster is de gemeentelijke begraafplaats van Amsterdam. Het groene en monumentale gedenkpark biedt alle faciliteiten voor begrafenis- en crematieplechtigheden in grote of kleine kring, voor rouwbezoek en voor de condoleance na afloop. Een grote variatie aan grafvakken, urnentuinen en strooiplekken maakt van De Nieuwe Ooster een prachtige plek voor iedereen. Samen met uitvaartondernemers zorgen we voor een zorgvuldige dienstverlening, met aandacht voor ieders persoonlijke wens. Met een gastvrije, open houding bieden we ruimte voor de verschillen tussen mensen en spelen we flexibel in op hun wensen. De Nieuwe Ooster heeft oog voor duurzame vernieuwing en geen winstoogmerk.

Mensen hebben recht op de begrafenis die het beste bij hen past. Dat kan sober of uitbundig zijn. U kunt kiezen voor een eikenhouten kist of voor een paarse lijkwade. Een orgelserenade of hardrock muziek. Uiteraard kiest u ook het graf, de gedenksteen of beplanting zelf. In principe kan alles, als het maar past binnen de wet en het van tevoren afgesproken is met de uitvaartondernemer en De Nieuwe Ooster.

Particulier graf
U koopt een recht op een particulier graf voor minimaal twintig en maximaal vijftig jaar. Ook kunt u in de oudste gedeelte van de begraafplaats kiezen voor een graf voor onbepaalde tijd, in de volksmond eeuwigdurend graf geheten. Op enkele grafvakken is een minimale periode van 10 jaar mogelijk. Daarna is verlenging voor periodes van telkens maximaal twintig jaar mogelijk.  Een particulier graf biedt veel mogelijkheden voor de aankleding met groen en/of een gedenkteken op een door u zelf gekozen plek.

Algemeen graf
U koopt het recht op een plekje in een gedeeld (kelder)graf. De Nieuwe Ooster bepaalt de plek. U kunt een kleine gedenksteen plaatsen. Het graf blijft tien jaar bestaan. Na afloop van die tien jaar wordt de overledene herbegraven in het verzamelgraf. Deze plek heeft een speciaal monument en is te bezoeken als gedenkplek.

Algemeen graf Speciaal
Deze algemene graven liggen langs een hoofdpad en zijn ruimer opgezet dan de gewone algemene graven. U kunt een gedenksteen en beplanting plaatsen. Het graf blijft tien jaar bestaan. Na afloop van die tien jaar wordt de overledene herbegraven in het verzamelgraf. Deze plek heeft een speciaal monument en is te bezoeken als gedenkplek.

Kindergraf
Wij hebben aparte kinderhoven waar kinderen tot 12 jaar in eigen sfeer en intimiteit begraven kunnen worden.

U kunt, op de meeste grafvakken, een bankje huren voor bij het eigen graf.

Er zijn enkele voorschriften ten aanzien van het formaat van de gedenksteen en de hoogte van de beplanting. De regels staan in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening is door stadsdeelraad Oost vastgesteld. Vraag hiernaar bij De Nieuwe Ooster.

Voor alle graven geldt een verplichte onderhoudsbijdrage voor het in stand houden van het park. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking.

Na afloop van de uitvaart wordt het graf gesloten en worden de bloemen op het graf gelegd. Bloemen die met de overledene op de kist het graf zijn ingegaan worden mee begraven. De bloemen op het graf worden na ongeveer 3 weken door ons verwijderd om het beeld van de begraafplaats netjes te houden. Als u de bloemen of andere spulletjes wilt bewaren, haalt u ze dan voor die tijd op. Nabestaanden kunnen zelf contact opnemen met een steenhouwer om een grafmonument te regelen. Dit heeft geen haast, het zand in het graf moet immers nog inklinken.

In 2011 tekenden zes islamitische koepelorganisaties en stadsdeel Oost een overeenkomst over islamitisch begraven op de gemeentelijke begraafplaats. De Nieuwe Ooster heeft in nauw overleg met het PIBA (Platform Islamitisch Begraven Amsterdam, een initiatief van de gemeente Amsterdam) een plan opgesteld voor de aanleg. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van moslims hebben de islamitische koepelorganisaties van begin tot eind meegedacht. Het resultaat is een ingetogen en sereen ingericht grafvak, dat openstaat voor moslims van alle stromingen en herkomst. Een plek waar alle betrokken organisaties trots op zijn. De graven en het gebouw zijn gericht op Mekka.

Het uitvaartgebouw is in gebruik genomen in 2012 en is het eerste volwaardige uitvaartgebouw voor moslims in Nederland. Het biedt alle voorzieningen voor een waardig afscheid. Het grafvak is aangelegd in de zuid-west hoek van de begraafplaats en toegankelijk via de ingang aan de Rozenburglaan. Het paviljoen huisvest de verschillende functies voor islamitische begraafrituelen. De overdekte bewassingruimte is open en transparant. Een mozaïek van de hand van Rem Posthuma siert het gebouw dat werd ontworpen door architect Furkan Köse van Atelier PUUUR.

Voor het zeker stellen van eeuwige grafrust zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt een graf voor 20 tot 50 jaar afkopen. Daarna kunt u de rechten steeds opnieuw verlengen.
  • U kunt een nieuw particulier graf voor onbepaalde tijd op naam te nemen. Als een graf niet meer wordt onderhouden zal uiteindelijk het monument verwijderd worden en de locatie ingezaaid met gras. De resten blijven liggen zolang de begraafplaats bestaat. Voor bestaande graven wordt bekeken tegen welke kosten het mogelijk wordt de grafrechten voor bepaalde tijd om te zetten naar grafrechten voor onbepaalde tijd. Dit wordt in de loop van 2022 door het college van B&W vastgelegd in nadere regelgeving ten aanzien van de uitvoering van de eeuwige grafrust.

Crematie
Steeds meer mensen willen gecremeerd worden. Maar wat gebeurt er met de as? Sinds 2006 beschikt De Nieuwe Ooster over unieke urnentuinen, ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau Karres en Brands. Op de prachtige lange vijver drijven goudkleurige urnen tussen de witte waterlelies. De imposante urnenmuur is internationaal onderscheiden met diverse prijzen. Een bijzonder vormgegeven urn op een speciale sokkel? Een simpele steen in het magnoliabos? Verstrooien in het ecologisch onderhouden natuurgebied aan de rand van het gedenkpark? Het is allemaal mogelijk. Ook kan (een deel van) de as worden bewaard in een sieraad of verwerkt in een glasobject. Al dan niet speciaal voor u ontworpen.

De chirurgische metalen en edelmetalen die in sommige gevallen na het crematieproces overblijven komen ten goede aan het Dr. C.J. Vaillant Fonds. Dit fonds verzamelt de metalen en laat ze recyclen. De opbrengst wordt ter beschikking gesteld aan goede doelen zoals de Hartstichting, het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding), Ronald McDonaldhuizen en het Aids fonds.

Bureau BiermanHenket architecten ontwierp de aanbouw aan de aula met ruimte voor het nieuwe ritueel. Als een van de meest toonaangevende architectenbureaus van dit moment zijn zij gespecialiseerd in nieuwbouw aan oudbouw. Een groot, aansprekend project van het bureau is bijvoorbeeld de aanbouw aan het Teylersmuseum in Haarlem of het Nieuw Fries Museum in Leeuwarden.

Het originele orgel en de oorspronkelijke stoelen zijn bewaard gebleven en onderdeel van het Rijksmonument. De aula leent zich uitstekend voor een passend afscheid. U kunt de aankleding regelen zoals u dat graag ziet, bijvoorbeeld met foto’s of persoonlijke zaken van de overledene. De grote aula heeft 70 zitplaatsen. De muziekkeuze kan uiteraard geheel naar eigen smaak geregeld worden. Bovendien kunnen wij opnames maken.

Bij een begrafenis wordt de overledene na afloop van de plechtigheid over de Laan naar de Hemel naar de laatste rustplaats gebracht.

De nieuwe, kleine aula van De Nieuwe Ooster is gevestigd in de voormalige barenloods. Bureau BiermanHenket architecten verbouwde dit Rijksmonument tot een prachtige, serene ruimte voor maximaal 40 personen. De ruimte is op meerdere manieren in te delen. De koffiekamers zijn warm en modern ingericht en kunnen eenvoudig bij de aula betrokken worden.

Een uitvaart regelen
Op het moment dat iemand overlijdt moeten er veel dingen besloten en geregeld worden voordat de uitvaart kan plaatsvinden. Omdat hiervoor maar een paar dagen beschikbaar zijn, kunt u zich laten adviseren en ondersteunen door een uitvaartondernemer. Deze maakt met u afspraken over de diensten die hij of zij zelf verleent (verzorging, vervoer en opbaren van de overledene, rouwkaarten, rouwbezoek, rouwstoet enz.), en maakt daarnaast uit uw naam afspraken met De Nieuwe Ooster over het tijdstip en de gang van zaken bij de uitvaart.

De uitvaartleider fungeert in dat opzicht als tussenpersoon. Dat is prettig voor alle betrokkenen. Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met De Nieuwe Ooster, bijvoorbeeld als u meer informatie wilt hebben. U bent immers degene die bepaalt hoe de uitvaart verloopt en u bent voor De Nieuwe Ooster de aanvrager en opdrachtgever voor de begrafenis of de crematie. U bent daarna ook degene die de zeggenschap heeft over het graf of/en de bestemming van de as. De Nieuwe Ooster houdt uiteraard altijd zoveel mogelijk rekening met uw individuele wensen.

Gegevens De Nieuwe Ooster

Kruislaan 126 1097 GA Amsterdam

Website denieuweooster.nl
Jan Leupen Aula : 70 zitplaatsen
Kleine Aula: 40 zitplaatsen
Koffiekamers
Livestream en opname mogelijkheden
Muziekkamer
Beeld en geluid
Catering
Asverstrooiing
Orgel en Piano

Aanvullende informatie

– gratis parkeren (parkeerkaart verkrijgbaar)
– kist hemelen (zie foto)
– verschillende catering opties naar wens

Kennismakingsgesprek aanvragen?
Laat hieronder je gegevens achter en we nemen z.s.m. contact met je op.

Andere uitvaartlocaties

Algemene Begraafplaats Broek op Langedijk 

Dorpsstraat 72, 1721 BM Broek op Langedijk

Begraafplaats Almere Haven

Oosterdreef 1 1357 DK Almere-Haven

Aula: 80 zitplaatsen en 80 staanplaatsen
Rouwkamer:

Begraafplaats Buitenveldert

Fred. Roeskestraat 103 1076 EE Amsterdam

Kapel: 150

Begraafplaats De Rijp

Grote Dam 6 1483BK De Rijp

Begraafplaats en crematorium De Nieuwe Noorder

Buikslotermeerdijk 83, 1025 WH Amsterdam

Aula : 120 met 100 staplaatsen

Begraafplaats Kovelswade

Koningsweg, 3582 GC Utrecht

Aula : 50 zitplaatsen 40 staplaatsen

Begraafplaats Rustoord Diemen

Weesperstraat 84, 1112 AP Diemen

kleine aula: 30-40 personen

Begraafplaats St. Barbara

Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam

Kapel: 140 zitplaatsen

Begraafplaats Tolsteeg

Maansteenweg 1, 3523 SR Utrecht

Aula : 80

Begraafplaats Vredenhof

Haarlemmerweg 367 1051 LH Amsterdam

Westervilla : 50 zitplaatsen en 20 staanplaatsen