Toekomstige vormen

Resomeren of watercrematie

Resomeren, ook wel bekend als alkalische hydrolyse of aquamatie, is een alternatieve vorm van lijkbezorging. Bij resomeren wordt het lichaam van de overledene in een speciale container geplaatst, waarin een oplossing van water en kaliumhydroxide wordt gepompt en vervolgens op hoge temperatuur wordt verhit. Door deze chemische reactie wordt het lichaam afgebroken tot de basisbestanddelen, zoals aminozuren, peptiden en mineralen.

Het proces van resomeren wordt vaak gepresenteerd als een meer milieuvriendelijke optie in vergelijking met traditionele begrafenissen en crematies, omdat het minder energie en minder uitstoot van broeikasgassen vereist. Daarnaast wordt er geen luchtvervuiling of geurhinder geproduceerd bij het resomeren. Ook kan de resterende vloeistof, die alkalisch en steriliserend is, worden gerecycled en kan gebruikt worden als meststof.

Resomeren is momenteel echter nog niet wijdverspreid en wordt niet in alle landen of regio’s als een legale vorm van lijkbezorging beschouwd. De discussie over de aanvaardbaarheid en ethische implicaties van resomeren loopt nog, en er zijn ook enkele religieuze bezwaren tegen deze methode.

Promesseren

Een methode die is uitgevonden in Zweden. Een lijk wordt gedompeld in vloeibare stikstof. Daardoor bevriest het lichaam, dat daarna met trillingen tot stof wordt gereduceerd. Het stof wordt ontdooid, waarna het vocht kan verdampen. Het overgebleven poeder is geschikt voor recycling, er kunnen bijvoorbeeld metalen uit worden gehaald. Je kunt het begraven in een ondiep graf. Nog niet beschikbaar in Nederland, maar vanwege het ruimtebesparende element mogelijk wel in de toekomst.

Ecoleren

Ecoleren is volgens de Ierse ontwikkelaar Eco Legacy duurzamer dan begraven of cremeren. Bij deze nieuwe techniek wordt het lichaam van een overledene omgezet in een inactief biologisch poeder. Bij ecoleren gaat het om een proces op basis van elektriciteit. De uitstoot van typische uitvaartafvalstoffen, zoals kwik, amalgaam en formaldehyde wordt gereduceerd en ook pathogene stoffen en resten van medische stoffen worden geneutraliseerd.

Na ecoleren blijft er poeder over. Dit poeder kan overal worden begraven of uitgestrooid. Net als bij cremeren is er dus gelegenheid om het poeder op te slaan in bijvoorbeeld een urn. Wie na cremeren kiest voor een assieraad zou bij ecoleren kunnen kiezen voor een poedersieraad. Ecoleren is op dit moment nog niet toegestaan in Nederland.

Ruimtebegravenis

Een lijk wordt eerst gecremeerd en dan met een raket de ruimte ingeschoten. Op een hoogte tussen de 500 en 600 kilometer hoogte wordt een blik met de as uitgeworpen en komt in een baan om de aarde. Door de zwaartekracht verbrandt het blik uiteindelijk in de dampkring. Via een organisatie in de VS kan dit maar is uiteraard prijzig.

Kennismakingsgesprek aanvragen?
Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen z.s.m. contact met u op.