Uitvaartwensen op papier

Mensen praten niet graag over de dood. Maar toch is de dood onlosmakelijk verbonden met het leven. Iedereen gaat vroeg of laat dood. Waarom is het dan zo lastig om het erover te hebben? De dood is definitief en het afscheid dat daarbij komt dus ook. Afscheid nemen is moeilijk en is vaak verdrietig en doet zeer, helemaal als dit voor altijd is. Mensen willen er daarom niet graag over nadenken. Toch is het fijn voor uzelf en uw dierbaren om het bespreekbaar te maken. Samen vooral!

Veelal zetten mensen hun uitvaartwensen op papier voor zichzelf en- of hun partner. De kinderen, kleinkinderen of andere familieleden komen pas in beeld als de persoon al dood is. Tijdens het gesprek om de uitvaart te regelen, begrafenis of crematie, komt er ineens een document naar voren met de wensen van de persoon van wie zij afscheid moeten nemen.

Vaak is er verwarring en verdriet bij de nabestaanden omdat zij graag in een eerder stadium meegenomen hadden willen worden in de afspraken voor de uitvaart. Uw nabestaanden hebben echt wensen!

Een opa en een kleinkind hebben een speciale band. Het kleinkind ging elk weekend met opa vissen en ze zongen samen hun eigen liedje. Tijdens de plechtigheid wordt deze herinnering van het kleinkind én opa gedeeld.

Daarom pleit Multi uitvaartverzorging voor het vastleggen van de wensen mét uw dierbaren. Zodat zij ook hun wensen kenbaar kunnen maken vóór het moment van het definitieve afscheid.

 

UItvaartwensen vastleggen

Vraag gratis het wensenboekje aan