Multi Uitvaartverzorging houdt rekening met uw uitvaartwensen, tradities, geloofsovertuiging en budget.

Nederland is een multicultureel land: er leven veel verschillende mensen met verschillende culturen bijeen. Toch zijn de meeste mensen niet echt op de hoogte van de verschillende tradities, gewoontes en rituelen van de verschillende culturen.

Het rouwproces na een overlijden, is binnen de diverse culturen in Nederland zeer verschillend.

Je kunt je voorstellen dat wanneer iemand overlijd die hier oorspronkelijk niet vandaan komt, het voor de familie erg moeilijk kan zijn om een uitvaartverzorger te vinden die begrip heeft voor de bijbehorende rituelen, uitingen van verdriet en bijzondere uitvaartwensen.

Uitvaartverzorgers zeggen vaak: “tegenwoordig is veel mogelijk.” Echter wanneer zij zich moeten aanpassen aan de cultuur van de familie en de gewoontes die daarbij horen, vanwege geloofsovertuiging of uiting van verdriet, vindt men het toch moeilijk om het afscheid vorm te geven zoals dat in de cultuur van de overledene past.

Ik ben van mening dat het begint bij: interesse in de cultuur, respect voor de geloofsovertuiging, begrip voor de bijbehorende rituelen en het vermogen om je aan te kunnen passen naar de wensen van de familie.

Wanneer uw dierbare is overleden, zorg ik er samen met u voor, dat het afscheid zo goed mogelijk past binnen de voor u zo vertrouwde gewoontes.

Ik werk al jaren samen met diverse aflegverenigingen, en traditionele dragers vereniging. Daarnaast kan ik beschikken over verschillende uitvaartcentra die geschikt zijn voor de rituele bewassingen.